2019 AYT-SÖZEL bölümü konular

2019 SÖZEL AYT KONU DAĞILIMLARI

2019 AYT Edebiyat Konu

 • GÜZEL SANATLAR VE EDEBIYAT
 • COŞKU VE HEYECAN DILE GETIREN METINLER (ŞIIR)
 • OLAY ÇEVRESINDE OLUŞAN EDEBI METINELR
 • ÖĞRETICI METINLER (EDEBIYAT 9. SINIF)
 • TARIH İÇINDE TÜRK EDEBIYATI
 • DESTAN DÖNEMI TÜRK EDEBIYATI
 • İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI
 • BATI TESIRINDEKI TÜRK EDEBIYATINA GIRIŞ (YENILEŞME DÖNEMI TÜRK EDEBIYATI)
 • TANZIMAT DÖNEMI EDEBIYATI (1860-1896)
 • SERVET-I FÜNUN EDEBIYATI (EDEBIYAT-I CEDIDE) (1896-1901) VE FECR-I ATI TOPLULUĞU (1909-1912)
 • MILLI EDEBIYAT DÖNEMI (1911-1923)
 • CUMHURIYET DÖNEMI TÜRK EDEBIYATI (1923-…)
 • CUMHURIYET DÖNEMINDE ÖĞRETICI METINLER
 • CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR)
 • CUMHURIYET DÖNEMINDE OLAY ÇEVRESINDE OLUŞAN EDEBI METINLER

  2019 AYT Tarih-2 Konu

 • TARIH BILIMI
 • UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR
 • İLK TÜRK DEVLETLERI
 • İSLAM TARIHI VE UYGARLIĞI
 • TÜRK-İSLAM TARIHI
 • TÜRKIYE TARIHI
 • BEYLIKTEN DEVLETE (1300 – 1453)
 • DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETI (1453 – 1600)
 • ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)
 • AVRUPA VE OSMANLI DEVLETI (VIII. YÜZYIL)
 • EN UZUN YÜZYIL (1800 – 1922)
 • 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL
 • MILLI MÜCADELE’NIN HAZIRLIK DÖNEMI
 • KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER
 • TÜRK İNKILABI
 • ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERI
 • ATATÜRK DÖNEMI TÜRK DIŞ POLITIKASI
 • ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ
 • XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA
 • II. DÜNYA SAVAŞI
 • SOĞUK SAVAŞ DÖNEMI
 • YUMUŞAMA DÖNEMI VE SONRASI
 • KÜRESELLEŞEN DÜNYA
 • TÜRKLERDE DEVLET TEŞKILATI
 • TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI
 • TÜRKLERDE HUKUK
 • TÜRKLERDE EKONOMI
 • TÜRKLERDE EĞITIM
 • TÜRKLERDE SANAT

  2019 AYT Coğrafya-2 Konu

 • DOĞAL SİSTEMLER-Doğa ve İnsan
  -Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
  -Coğrafi Konum
  -Harita Bilgisi
  -İklim Bilgisi
  -Yerin Şekillenmesi
  -Doğanın Varlıkları
 • BEŞERİ SİSTEMLER-Beşeri Yapı
  -Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
  -Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
  -Geçim Tarzları
 • MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE-Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
  -Türkiye İklimi ve Özellikleri
  -Türkiye’nin Doğal Varlıkları
  -Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç
 • KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER-Bölge Türleri ve Sınırları
  -Konum ve Etkileşim
  -Coğrafi KeşiflerÇEVRE VE TOPLUM-Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
  -Doğal Afetler

  2019 AYT Felsefe Konu

 • SOSYOLOJIYE GIRIŞ
 • BIREY VE TOPLUM
 • TOPLUMSAL YAPI
 • TOPLUMSAL DEĞIŞME VE GELIŞME
 • TOPLUM VE KÜLTÜR
 • TOPLUMSAL KURUMLAR
 • PSIKOLOJI BILIMINI TANIYALIM
 • PSIKOLOJININ TEMEL SÜREÇLERI
 • ÖĞRENME BELLEK DÜŞÜNME
 • RUH SAĞLIĞININ TEMELLERI
 • MANTIĞA GIRIŞ
 • KLASIK MANTIK
 • MANTIK VE DIL
 • SEMBOLIK MANTIK
Administrator hakkında 234 makale
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*