algoritmalar

ALGORİTMALAR
Algoritma: kısaca algoritma bir problemin çözümünde izlenmesi gereken yolları gösteren bir yapıdır. Problem çözüm yoludur diyebilir.
Problem çözümü oluştururken hangi adımda hangi işlemi yapacağımızı adım adım belirtilen yönergelerdir diyebiliriz. her aşama net bir dille belirtilir. İhtimalli cümleler kullanılmaz.

Bütün programlama dillerininin ana iskeletinde mantığında algoritmalar vardır.
Programlama yaparken öncelikle programın çözümündeki aşamaları kağıt üstünde yazarız daha sonra kodlama kısmına geçeriz.
Bu bize hatalarımızı bulmada ve daha hızlı kodlama yapma avantajı sağlar.
ALGORİTMA ÖRNEKLERİ

1.Kullanıcıdan alınan iki adet sayının toplamını ekrana yazdıran programın algoritmasını yazınız?

Adım1: Başla
Adım2: kullanıcıdan sayıları al
Adım3: sayıları topla
Adım4: sonucu ekrana yazdır
Adım5: bitir

2. Girilen iki adet sayıdan büyük olan sayıyı ekrana yazdıran programın algoritmasını yazdırınız?

Adım1: başla
Adım2: iki adet sayıyı al
Adım3:birinci sayı ile ikinci sayıyı karşılaştır
Adım4: birinci sayı büyükse birinci sayıyı yazdır
Adım5: ikinci sayı büyükse ikinci sayıyı yazdır
Adım6: bitir

3. Girilen iki adet sayının ortalamasını ekrana yazdıran programın algoritmasını yazınız.

Adım1:başla
Adım2:kullanıcıdan iki adet sayı al
Adım3: sayıları topla
Adım4: toplamı ikiye böl
Adım5:sonucu ekrana yazdır
Adım6:bitir

4. kullanıcıdan alınan iki adet sınav notunun ortalaması bulup,ortalama 50 den küçükse kaldı; 50 den büyükse geçti yazdıran programın algoritmasını yazdırınız.

Adım1:başla
Adım2: iki adet sınav notunu al
Adım3:sınav notlarının ortalamasını bul
Adım4:ortalama 50den büyükse “geçti” yazdır; değilse “kaldı” yazdır
Adım5:bitir

5. Kısa kenar ve uzun kenar bilgisi kullanıcıdan alınarak diktörgenin alanını ve cevresini hesaplayan programın algoritmasını yazınız.

Adım1:başla
Adım2:kısa kenar ve uzun kenar bilgisini al
Adım3: alan=kısakenar*uzun kenar
Adım4:cevre=(kısakenar+uzunkenar)*2
Adım5:alan ve cevreyi yazdır
Adım6:bitir

6.kullanıcıdan devamsız gün sayısı alınarak devamsız gün sayısı 29 dan fazlaysa “kaldı” devamsız gün sayısı 30 dan az ise “geçti” yazdıran programın algoritmasını yazınız.

Adım1:başla
Adım2:devamsız gün sayısını al
Adım3:devamsız gün sayısı 29dan büyük se adım5 git; 30dan küçükse adım4 e git
Adım 4: “geçti” yazdır
Adım5:”kaldı” yazdır
Adım6:bitir

7.1 den 100e kadar olan sayıların toplamını yazdıran programın algoritmasını yazınız.

Adım1:başla
Adım2:toplam=0 sayac=1
Adım3: toplam=toplam+sayac
sayac ı bir artır
Adım4:sayac 100 den büyük mü bak, büyükse adım5 e git;sayac 100den küçükse adım3 e git
Adım5: toplamı yazdır
Adım6:bitir

8.1 ile 100 arasındaki sayılardan 3e bölünenleri listeleyen programın algoritmasını yazınız.

Adım1:başla
Adım2:sayac=1
Adım3:eğer sayac%3==0 ise; sayacı Yazdır;değilse sayac=sayac+1
Adım4:eğer sayac>100 ise; adım5 git; değilse adım3 e git
Adım5:bitir

Administrator hakkında 234 makale
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*