Python Tkinter kullanımı örneği…

Aşağıda kodlar çalıştırılınca ortaya çıkan sonuç verilmiştir

pencere ve form elemanları için Tkinter kütüphanesini ekliyoruz pythona.

ekleme şekli : from tkinter import *

pencere oluşturmak için bir Tkinter kütüphanesinin alt sınıfından Tk() sınıfını kullanıyoruz.pencereye bir isim veriyoruz, boyutlarını belirtiyoruz.pencere başlığını koyabiliyoruz;

pencere=Tk()

pencere.title(“https://bilisimpaylasim.net”)

pencere.geometry(“400×300”)

buton,etiket ve onay kutusu oluşturup grid fonksiyonu ile ekrana yerleştiriyoruz.