Ders 2: Print Fonksiyonu

print() fonksiyonu parantez içindekileri ekrana yazdıran komuttur.

print(“ali”) yazdığımızda ekrana ali yazacaktır.

print(4) yazdığımızda ekrana 4 yazacaktır.

print parametreleri: \n =kendinden sonraki ifadeleri alt satıra yazar

\t :ifadeler arası bir karakterlik boşluk bırakır.

print içinde + ve * kullanımı: + yan yana yazmak için kullanılır, eğer sayısal değerler var ise toplama işlemi yapar. * işareti tekrarlama anlamındadır. Sayısal ifadelerde çarpma görevi yapar. Metinsel ve karakter ifadelerde yineleme görevi yapar.