JavaScript Öğren

JAVASCRİPT NEDİR?

Javascript, Netscape firması tarafından geliştirilmiştir. İsminden dolayı java‘ya yakın gibi görünse de birbirlerine uzaktırlar. Javascript, programlama dilinden ziyade bir script dilidir.

JAVASCRİPT KOD YAZIMI

Javascript html kodları arasına gömülü olarak çalışır. Javascript kodları etiketleri arasında yazılır. Bu etiketler html içinde ise veya etiketleri arasında kullanılabilir.
Javascript kodlarının dosya uzantısı .js dir.
Javascript kodları html kodları içinde yazabileceğimiz gibi harici bir javascript dosyalarını da html içinden çağırarak çalıştırabiliriz. Harici javascript kodlarını çağırma işlemi ise;

şeklindedir.

JAVASCRİPT DEĞİŞKENLER

javascriptde değişkenler diğer programlama dillerinde olduğu gibi veri saklamak için kullanılır. Değişken tanımlama işlemi değişkenin başına var komutu eklenerek oluşturulur. her satır sonuna noktalı virgül konulur.
örneğin;

Değişken tanımlarken sadece değişkeni tanımlayabiliriz veya değişkeni tanımlar değerini de atayabiliriz. Eğer değişkenin değerini tırnak içinde yazarsak o değişkeni karakter veri tipinde tanımlamış oluyoruz.
Değişken tanımlarken tek satırda değişkenler arasına virgül koyarak birden fazla değişkeni tek satırda da tanımlayabiliriz.

Değişken tanımlarken veri türü belirtilmez sadece değişkenin adı belirtilir.

Değişkenlerimize isim verirken bazı kurallara uymamız gerekmektedir. Bu kurallar;
1.Değişken isimleri rakamla başlayamaz

2.Değişken isimlerinde kullanılan büyük harf küçük harf ayrımı vardır, Yani var Adi ile var adi farklı değişkenlerdir.

3.Değişken isimlerinde Türkçeye has karakterler kullanmayalım. Bu harfler (ş,ğ,ö,ü,ı ve bunların büyük harfleri)

4. Değişken isimlerinde özel karakter ve javascript diline ait programlama kelimeleri kullanmayalım.(_ işareti hariç)

5.Genellikle tüm programlama dillerinde değişken isimlerinin ilk harfi küçük harfle başlar, zorunluluk yoktur.

Javascript kodları arasında açıklama, not alma işlemi için kullanılan karakterler;
tek satırlık açıklamalar için; // kullanılır
bir satırdan fazla olan açıklamalar için;/*
açıklamalar
açıklamalar
açıklamalar */

JAVASCRİPT OPERATÖRLER

Javascript de operatörler; atama operatörü, karşılaştırma operatörleri, mantıksal operatörler,Matematiksel Operatörler, Özel operatörler olarak ayırabiliriz.

Javascript de bir değişkene bir değer atamak için eşittir(=) işareti kullanılır. Eşittir işareti ile eşittirin sağında bulunan değeri eşittirin solunda bulunan değişkene aktarır.
Örneğin;

a=5; // a değişkenine 5 sayısını atamış oluyoruz

b=b+1 // b değişkenine değerinin bir fazlasını atamış oluyoruz.

Aşağıda atama operatörlerinin kullanım çeşitlilikleri gösterilmiştir.

JAVASCRİPT VERİ TÜRLERİ

JAVASCRİPT FONKSİYONLAR

JAVASCRİPT VERİ TÜRLERİ