Java Öğren

JAVA NEDİR?

Java Programlama dili 1995 li yıllarda geliştirilmiş oldukça popüler olan bir geliştirme platformudur. Geliştiricisi Sun Microsystems şirketidir.
Java Nesneye yönelik bir programlama dilidir. Açık kaynak kodludur.
Windows sürümlerinde, Mac Os, Sun Solaris, Redhat Linux, CentOs, ubuntu gibi ortamlarda çalışabilir bir programlama dilidir.
Kullanım alanı oldukça yaygındır. Mesela başka platformlarda yazılmış uygulamaları yazılmadığı platformlarda kullanılabilmesini sağlamak gibi, Ayrıca uzak işlemciler, cep telefonları, kablosuz modüller, ağ geçitleri, tüketici ürünleri, sensörler, mikro denetçiler ve tüm elektronik aygıtlar için güçlü ve verimli uygulamalar yazmak adına Java kullanılır.

JAVANIN KURULUMU


java kullanmak için ilk olarak JDK(Java Development Kit) kurulumunun yapılması lazım. Bunun amacı; yazdığımız kodları tabiki java dili ile yazdığım kodları derleyip çalıştırmak içindir.
Kurulumu:öncelikle google a yada arama motorlarına Java JDK indir yazıyoruz.

ekrandaki download kısmını tıklıyoruz. Açılan pencereden accept license agreementsi kabul ediyoruz ve altındaki işletim sistemlerinden kullandığımız işletim sistemini seçiyoruz.

indirme işlemi bitince next next diyerek kurulumu bitiyoruz.

Kurulum bitince Java path ayarlarını yapmak için windows işletim sistemi kullanıyorsak eğer Bilgisayarıma sağ tıklayıp Özellikler oradanda gelişmiş sistem ayarları ve oradanda ortam değişkenlerini açıyoruz. Öncelikle javanın kurulu olduğu dizini buluyoruz.Bulduğumuz dizinin adresini resimde görüldüğü gibi ekliyoruz.

Şimdi ise alt pencere bulunan path değişkenine tıklayıp düzenle diyoruz. En son biten kelimeden sonra noktalı virgül koyup, javanın kurulu olduğu adresi ekliyoruz. JDK nın kurulumu bitti. Şidmi doğru kurulum olmuş mu diye test ediyoruz. Başlata Cmd yazıp açılan komut satırı kısmına java -versiyon yazıp entere basıyoruz.
çıkan sonuçlar resimdekine benzer ise kurulum işlemi sıkıntısız bitmiştir.

Yukardaki komutu cmd’ye yapıştırdınız ve ‘java’ is not recognized as an internal or external command v.b yazı gelirse kurulumunuz hatalı demektir. Özellikle Path işlemlerini tekrar kontrol edin.
devamı gelecek….

ECLİPSE KURULUMU


Java uygulamaları yapmak ve test etmek için İDE ortamı olarak eclipse programını kullanacağız. Şimdi eclipse programının kurulumundan bahsedelim. Öncelikle eclipse ide programını buraya tıklayarak işletim sisteminize uygun olan sürümü seçin.

indirdiğimiz dosyaya çift tıklayarak ileri diyoruz. Karşımıza aşağıdaki ekran gelecek. En üstteki seceneği secip ileri diyoruz.

karşımıza aşağıdaki ekran gelecek ve kurulumu yapacak.

kurulum devam ederken güvenli sertifika soruları soracak hepsini accept deyip ilerleyin.

Kurulum bittikden sonra ilk açılış sayfasında ise aşağıdaki gibi çalışmalarımızı nereye kaydedelim diye soruyor. Oradan istediğiniz bir adres belirtiniz.

Gerekli yolu ayarladıkdan sonra ilk açılış sayfamız gelecek aşağıdaki gibi…

File-New-Java Project diyerek ilk java projemize bir isim vererek oluşturuyoruz. İlk java Projesinden sonra yeni sınıf oluşturmamız lazım. Sınıf oluşturma işlemi de File-New-Class seçeneğinden oluşturuyoruz. Oluşan class src klasörü içinde görünecektir. Çift tıklayarak kod kısmını açabilirsiniz.

Bu ekranı açmışken ilk java kodunu yazalım.
İlk kodlar yazıldığında çalıştırmak için üst menüde bulunan yeşil oynatma düğmesine tıklıyoruz. Resimde de kırmızı işaretlerle işaretledim. Kodlar çalışınca ise alt output ekranı var yeni resimde belirtilen yer orada kodların çalışması sonucu ekrana sonuçlar geliyor. ilk kodumuzda ekrana ilk javam yazdırdık. Yazdırma işlemini için System.out.println(” “) kullanılıyor.

JAVA VERİ TİPLERİ


Veri türleri bütün programlama dillerinde geçerli özelliklere sahiptir. Veri türlerinin özelliği ise bellekte tuttukların alanın sabit olmasıdır diyebiliriz. Veri türlerini değişkenleri tanımlarken kullanmamız gerekir.
Java da veri türleri 3 ana başlığa ayrılır. Bunlar;
İlkel Veri Tipleri

Referans tipleri

Null veri tipi

şeklindedir.

İlkel Veri tipleri kendi içindede alt dallara ayrılırlar.Bunlar;

Referans veri türleri ise aşağıda tabloda verilmiştir.

Null veri tipi alt dalı
null şeklindedir.

String ifadeler için char veri tipini tanımlıyoruz. Resmi olarak char tipi bir tamsayı tipi olsa da, kullanım olarak Unicode karakterleri temsil ettiğinden tamsayılardan ayrı olarak ele alınır.
boolean veri türü ise, Java programlama dilinde mantıksal değerleri saklamak için kullanılan bir veri tipidir. Sadece iki değer alabilir. True ve False… Genellikle koşul sunulan ifadelerde veya döngülü durumlarda döngüyü devam ettirmek ya da durdurmak isterken kontrol amaçlı kullanabiliriz. boolean veri tipi aşağıdaki gibi tanımlanır.
boolean x = true;

ilerleyen satılarda örneklerle veri türlerini daha net anlayacağız.

JAVA DEĞİŞKENLER


Java da her degişkene bir tip tanımlanır.
değişken tanımlamaları aynen şu şekildedir. degisken_turu degisken_adi;

Değişkene isim verirken bazı kurallar vardır bunlar;
Değişken isimlerinde boşluk kullanamayız
Değişken isimleri rakamla başlayamaz
Değişken isimleri ayrılmış javaya ait kelimeleri olamaz

Örnek verecek olursak;
int a;
byte x;
char y=”kadir”
boolean a=true;
short bSayisi = 220;

JAVA DİZİLER


Diziler aynı türdeki birden fazla değişkeni barındırmak için kullanılır. Tek boyutlu veya çok boyutlu diziler olabilir.
veritipi [] diziAdi= new veritipi[eleman sayısı];

[] dizi içerisinde erişilmek istenen elemanı gösterir. buna indis denir. Dizilerin ilk elemanları 0’dır. (ilk indis 0 ) yani diziAdi[0] dediğimizde dizinin birinci elemanını çağırmış oluruz.

daha açıklayıcı olması için;

int[] benimDizi = new int[10];

/* benimDizi adında ve 10 elemanlı bir dizi tanımladık.

dizinin elemanları benimDizi[0] …… benimDizi[9] şeklinde devam etmektedir.

*/

Dizi Boyutunun Değiştirilmesi
benimDizi = new int [15];

/* Bu işlem ile 10 elemanlı olan benimDizi dizisini silerek yeni aynı isimli yeni dizi tanımladık ve eleman sayısını 15 yaptık */

Dizi elemanlarına değer atama
benimDizi[0]=100;
benimDizi[1]=200;
benimDizi[2]=300;

şeklinde daha önce oluşturduğumuz dizinin ilk üç elemanına değer ataması yapmış olduk.
eclipse programında bu örneği yapalım;

dizi boyutunu ise benimDizi.length şeklinde kaç elemanlık yeri olduğunu öğrenmiş oluyoruz. System.out.println(benimDizi.lenght) yaptığımızda sonuç 15 oluyor.

şimdi for döngüsü ile dizinin tüm indislerini ekrana yazdıralım.

evet önce diziyi tanımlamıştık, sonra diziye birkaç değer ataması yaptık. Daha sonra for döngüsü kullanarak length fonksiyonu yardımı ile dizi boyutunu kullanarak dizinin elemanlarını sırayla yazdırdık. Gördüğünüz gibi değer girişi yapılmayan dizi elemanların varsayılan değerini 0 olarak kabul etti. Bu arada for döngüsünün nasıl kullanıldığını da görmüş olduk…

JAVA OPERATÖRLER

Operatörler değişkenlerin değerleri üzerinde değişiklik yapmamıza olanak sağlayan yardımcı elemanlardır. Javada kullanılan başlıca operatörleri şöyle sıralayabiliriz.
1-Atama Operatörü:(=) değişkene değer atar yada değerini değiştirir.
2-Aritmetik Operatörler:(+,*,/,-,%) aritmetik işlemler için kullanılırlar. Toplama,çıkarma,çarpma,bölme, kalanı bulma(mod alma).
3-İlişkisel Operatörler:(< , > , >= ,<= , == , !=) büyüktür,küçüktür,eşittir,v.b. gibi ifadelerde kullanılır. 4-Mantıksal Operatörler:(AND,OR,XOR,NOT) ve, veya, değil gibi ifadelerde kullanılırlar.

Şimdi ise operatörlerin kullanımlarına örnekler içeren basit bir program örneğiyapalım;
java operatörler

Aşağıdaki örnekte ise artırma ve azaltma operatörlerinin kullanımına bir örnek verdik.

Şimdi ise İlişkisel Operatörlerin kullanımını bir örnekte görelim;

devamı gelecek…

JAVA İF ELSE KULLANIMI


İf in kelime anlamı anlamı eğer dir. Programlama dillerinde de aynı anlama gelecek şekilde kullanılıyor. Bir şart, koşul durumları oluştuğunda yapılacak işlemleri belirtmek için kullanırız.

Temel Şablonu:
if bloğunun bir kaç farklı kullanım şekli vardır. En çok kullandığımız birinci şablon sadece if şart ve yapılacakları içerir. Aşağıdaki gibi;
if (şart){
şart doğru olduğu sürece yapılacaklar;
}

Bir koşul doğruysa yürütülecek bir Java kodu bloğu belirlemek için if ifadesini kullanın.

örnek: iki adet sayıyı karşılaştıran if bloğu örneğini yapalım.

Else kullanımı:
else if bloğundaki şart yanlışsa yapılması gerek durumlar için kullanılır.

Örnek: if/else örneği

yakında….

JAVA DÖNGÜLER


Java programlama dilinde döngüler tekrarlayan işlemlerimizi daha kısa kodlarla yazmamıza olanak sağlayan sistemler. Aynı işlemi defalarca yapmaktansa döngü kullanarak daha hızlı işlem yaparız.
javada döngüler üç çeşittir. Bu döngüler; For döngüsü, while döngüsü, do while döngüsü şeklindedir.
öncelikle for döngüsüne bakalım.

FOR DÖNGÜSÜ

Kullanım şablonu şu şekildedir
for(döngü başlangıç değeri,gerçekleşme şartı,artış miktarı){
döngü içinde yapılacak işlemler}

Örnek Sorular:
1)Ekrana 5 defa “Merhaba Dünya” yazdıran java kodlarını for döngüsü ile yazalım.

Kodları çalıştırdığımızda ekrana 5 defa Merhaba Dünya yazdırmasını beklemekteyiz.

2)1 den 20 ye kadar olan sayıları ekrana yazdıran Java programını for döngüsü kullanarak yapalım.

Bu kodları çalıştırdığımızda ekrana gelen sonuçlarımız ise ;

3) Şimdi ise 1 den 20 ye kadar olan sayılardan çift olanları ekrana yazdıran Java programını for döngüsü ile yapalım.

Evet bu örneğin çözümünde for döngüsü içinde if kullandık.

Kodları çalıştırınca oluşan sonuç;

4) 100 den 1 e kadar olan sayıları 10 ar 10 ar azaltarak yazan Java programının kodlarını yazalım.

çıktısı;

Şimdi ise iç for döngüsünü iç içe kullanalım. Bunun için en güzel örnek çarpım tablosu örneğidir.

çıktısı ise;

çıktı 9 lara kadar gidiyor.
iç içe for döngüsü kullanım şekli ise;
önce ilk döngünün ilk elemanınında iken ikinci döngünün ilk elemanından son elemanına kadar ekrana ne yazılması gerekiyorsa yapar. Mesela Örneğimizden bahsedecek olursak;
ilk döngüdeki
x= 0 iken;

y = 0 için ekrana x*y = 0*0 = 0 yazdırır.

x = 0 iken;

y = 1 için ekrana x*y = 0*1 = 0 yazdırır.

x = 0 iken;

y = 2 için ekrana x*y = 0*2 = 0 yazdırır.

x ikinci değerini aldığında ise;

x=1 iken;

y=0 için ekrana x*y=1*0 = 0 yazdırır.

x=1 iken;

y=1 için ekrana x*y=1*1 =1 yazdırır.
.

şeklinde yaparak çarpım tablosu örneği çıkıyor ekrana.

WHİLE DÖNGÜSÜ

Javada While döngüsünün kullanımına gelecek olursak; öncelikle While demek olduğu sürece anlamına gelir. Şart doğru olduğu sürece yapılacakları yapar.
while (şart){
şart doğru olduğu sürece yapılacaklar;
}

örneklerle açıklayacak olursak;
1)ekrana 10 defa merhaba dünya yazdıran java programını While döngüsü ile yapalım.

çıktısı:

2) 1 den 10 a kadar olan sayıları listeleyen programı while döngüsü ile yazalım.

kodları çalıştırdığımızda çıktısı ise;

3)1 den 100 e kadar olan sayılardan 3 e tam bölünenleri listeleyen Java programını while döngüsü ile çözelim.

Evet sol tarafta kodlarımız, sağ tarafta ise çıktısı bulunmaktadır.

örneklerin devamı gelecek…

DO WHİLE DÖNGÜSÜ

Bu döngünün while döngüsünden tek farkı yapılacak işlemlerin while dan önce olmasıdır. Kodlar şarta bağlı olmadan en az bir kez çalıştırılır. Çok tercih edilmezler.

yapısı ise;
do {
yapılacaklar işlemler ;
} while(şart)

şeklindedir.

Örnek Soru Çözümleri

for döngüsü ve while döngüsü örnek kullanımı

Bu örneğimizde Javada fonksiyon tanımlamalarını, diziler ile işlemleri, for döngüsünü, while döngüsünün kullanımlarını gördük.
İNSERTİON SORT (SIRALAMA ALGORİTMALARI) JAVA ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ


bu java kodunu çalıştırdığımızda dizimizin ilk hali olan (3,2,4,5,1,6) şeklini küçükten büyüğe doğru (1,2,3,4,5,6) olarak sıralamış oluyoruz.