9.sınıf ders Müfredatları

Lise 1 Matematik Konuları ve Müfredatı
SAYILAR VE CEBİR
9.1 Mantık
• Önermeler ve Bileşik Önermeler
9.2 Kümeler
• Kümelerde Temel Kavramlar
• Kümelerde İşlemler
9.3 Denklemler ve Eşitsizlikler
• Sayı Kümeleri
• Bölünebilme Kuralları
• Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
• Üslü İfadeler ve Denklemler
• Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
Geometri Konuları ve Müfredatı
9.1 Üçgenler
• Üçgenlerde Temel Kavramlar
• Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
• Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
• Dik Üçgen ve Trigonometri
• Üçgenin Alanı
9.2 Veri
• Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
• Verilerin Grafikle Gösterilmesi

Lise 1 Fizik Konuları ve Müfredatı
9.1 Fizik Bilimine Giriş
• Fizik Biliminin Önemi
• Fiziğin Uygulama Alanları
• Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
• Bilim Araştırma Merkezleri
9.2 Madde ve Özellikleri
• Madde ve Özkütle
• Dayanıklılık
• Yapışma ve Birbirini Tutma
9.3 Hareket ve Kuvvet
• Hareket
• Kuvvet
• Newton’un Hareket Yasaları
• Sürtünme Kuvveti
9.4 Enerji
• İş, Enerji ve Güç
• Mekanik Enerji
• Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
• Verim
9.5 Isı ve Sıcaklık
• Isı ve Sıcaklık
• Hal Değişimi
• Isıl Denge
• Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
• Genleşme
9.6 Elektrostatik
• Elektrik Yükleri

Lise 1 Kimya Konuları ve Müfredatı
9.1 Kimya Bilimi
• Simyadan Kimyaya
• Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
• Kimyanın Sembolik Dili
• Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
9.2 Atom ve Periyodik Sistem
• Atom Modelleri
• Atomun Yapısı
• Periyodik Sistem
9.3 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
• Kimyasal Tür
• Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
• Güçlü Etkileşimler
• Zayıf Etkileşimler
• Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
9.4 Maddenin Halleri
• Maddenin Fiziksel Hâlleri
• Katılar
• Sıvılar
• Gazlar
9.5 Doğa ve Kimya
• Su ve Hayat
• Çevre Kimyası

Lise 1 Biyoloji Konuları ve Müfredatı
9.1 Yaşam Bilimi Biyoloji
• Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
• Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
9.2 Hücre
• Hücre
9.3 Canlılar Dünyası
• Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
• Canlı Âlemleri ve Özellikleri

Lise 1 Coğrafya Konuları ve Müfredatı
9.1 Doğal Sistemler
• Doğa-insan etkileşimi
• Coğrafyanın bölümlenmesi ve ilişkili olduğu disiplinler
• Coğrafya biliminin gelişimi
• Dünyanın şekli ve hareketlerinin etkileri
• Koordinat sistemini oluşturan unsurlar
• Mutlak ve göreceli konum
• Harita Bilgisi
• Atmosferin ve iklim elemanlarının genel özellikleri
• Dünyada ve Türkiye’de görülen iklim tipleri ve özellikleri
9.2 Beşeri Sistemler
• Yerleşmelerin yer seçimini ve gelişimini etkileyen faktörler
• Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörler
• Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler
• Yerleşmelerin fonksiyonel özellikleri
9.3 Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
• Bölge belirlemede kullanılan kriterler
• Dünyadaki farklı bölge örnekleri
• Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliği
• Çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeler
9.4 Çevre ve Toplum
• İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri
• Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimler

Lise 1 Tarih Konuları
9.1 Tarih ve Zaman
9.2 İnsanlığın İlk Dönemleri
9.3 Orta Çağ’da Dünya
9.4 İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
9.5 İslam Medeniyetinin Doğuşu
9.6 Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devleti

Lise 1 Edebiyat Konuları ve Müfredatı
9.1 Türk Edebiyatına Giriş
9.2 Hikaye
9.3 Şiir
9.4 Masal/Fabl
9.5 Roman
9.6 Tiyatro
9.7 Biyografi/Otobiyografi
9.8 Mektup/E-Posta
9.9 Günlük/Blog

Lise 1 Dil ve Anlatım Konuları ve Müfredatı
9.1 İletişim, Dil ve Kültür
• İletişim
• İnsan, İletişim ve Dil
• Dil-Kültür İlişkisi
9.2 Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
• Dillerin Sınıflandırılması
• Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi
9.3 Ses Bilgisi ve Telaffuz (Söyleyiş)
• Türkçenin Ses Özellikleri
• Telaffuz (Söyleyiş)
9.4 Kelime Bilgisi
• Kelimede Anlam ve Kavram
• Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı
o Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler
o Kelimelerde Anlam Değişmeleri
• Kelime Grupları
9.5 Cümle Bilgisi
• Cümlede Anlamın Oluşumu
• Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler
o Haber Cümleleri
o Dilek- İstek Cümleleri
o Haber ve Dilek Kiplerinde Soru
o Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk – Olumsuzluk
• Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler
9.6 Paragraf Bilgisi
• Anlatım Birimi Olarak Paragraf
• Paragrafta Yapı
• Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce
• Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
• Metin ve Paragraf

Lise 1 Yabancı Dil Konuları ve Müfredatı
9.1 Studying Abroad – Yurtdışında Okumak
9.2 My Environment – Çevrem
9.3 Movies – Filmler
9.4 Human In Nature – Doğada İnsan
9.5 Inspirational People – İlham Veren İnsanlar
9.6 Bridging Cultures – Kültürleri Köprülemek
9.7 World Heritage – Dünya Kültür Varlıkları
9.8 Emergency and Health Problems- Acil Durum ve Sağlık Problemleri
9.9 Invitations and Celebrations – Davetler ve Kutlamalar
9.10 Television and Social Media – Televizyon ve Sosyal Medya

Administrator hakkında 234 makale
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*