Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği Öğretmenin Görevleri

FBTR ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

1. Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıflar ve BT sınıflarının amacına uygun bir şekilde kullanılması, kullanıma hazır ve işler durumda tutulması konusunda düzenlemeler yapmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak,

2. Kurumun BT araçlarının garanti süresince amacına uygun kullanımını sağlamak, gerektiğinde BT araçlarının garanti takip işlemleri konusunda ilgili kişilerle koordinasyonu sağlamak,

3. Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıflar ve BT sınıflarında kullanılan işletim sistemi, veritabanı, antivirüs programı, uygulama geliştirme araçları, ders içerikleri ve benzeri bilgisayar programlarının güncel ve işler vaziyette tutulmasında ilgili kişilerle koordinasyon sağlamak ve yürütmek,

4. BT araçlarının derslerde etkin kullanımı ve eğitim-öğretim faaliyetlerine uyumu konusunda okul personeline, öğrencilere ve öğrenci velilerine bilgilendirici faaliyetler yapmak,

5. Bilişim teknolojileri donanım ve yazılımlarının öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanılmasına ilişkin ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlan takip etmek, bu alanla ilgili bilgi birikimini artırarak sürekli güncel tutmak ve bu bilgilerini öğretmen ve öğrencilere aktarmak,

6. Derslerin işlenmesi esnasında BT ile ilgili karşılaşılan sorunların çözülmesini sağlamak, çözülemeyen sorunları okul yönetimine bildirmek,

7. Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında BT faaliyetlerine yönelik alman kararların uygulanmasında kendilerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

8. Okulunda, BT araçlanmn satın alınmasına yönelik idari ve teknik şartnamelerin hazırlanması, muayene ve kabulü vb. işlemler için kurulacak komisyonlarda görev yapmak,

9. BT konusunda düzenlenecek yarışmaları planlamak, organize etmek, yürütmek ve bu
yarışmalar için kurulan değerlendirme komisyonlarında görev yapmak,

10. Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri ile işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışmak,

11. Okul/Kurum web sitesinin hazırlanmasında, yayınlanmasında ve güncel tutulmasıyla ilgili web yayın ekibine katılmak ve rehberlik etmek,

12. Okulun bilişim teknolojilerine yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgilerin okul/kurum web sitesinde yayınlanmasını ve bu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak,

13. Bilişim teknolojilerine ilişkin program ve projelerde öğrencilere rehberlik yapmak.

Administrator hakkında 234 makale
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*