Ortaöğretim öğrencilerinin internete ilişkin algıları

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN İNTERNET KAVRAMINA İLİŞKİN
ALGILARININ METAFORLARLA İNCELENMESİ

ÖZET:

Bu araştırmanın amacı; Ortaöğretim öğrencilerinin İnternete ilişkin algılarını metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda kendilerine verilen yarı yapılandırılmış demografik sorular ve “İnternet…………..benzer/gibidir; çünkü………………” cümlesini tamamlamaları istenen anket formu kullanılmıştır.

Araştırnanı evrenini 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Uşak Merkez İzzetin Çalışlar Anadolu Lisesinde öğrenimine devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. (N:631) Evren büyüklüğünü oluşturan toplam 631 öğrencinin 351 kız; 280’i erkek öğrencidir. (usak.meb.gov.tr). Örneklem seçimi ise tesadüfi örnekleme yoluyla evrenden her sınıf düzeyinde seçilen 267 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi ile olgubilim deseni kullanılmıştır. İBM İstatistik 22, Microsoft Office Excel 2007 programları yardımıyla analizler yapılmıştır.

Elde edilen geçerli 124 metafor içerik analiziyle ortak özelliklerinden yararlanılarak 8 kategoride gruplandırılmıştır.

Araştırmanın bulguları özetle şöyledir: Ortaöğretim öğrencilerinin, İnternet kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar incelendiğinde, büyük bir kısmının İnternetin olumlu yönlerine vurgu yapan metaforlar olduğu görülmüştür.

Öğrenciler tarafından en fazla üretilen metafor “İhtiyaç Olan İnternet” kategorisinde yer alan “Su” metaforu olmuştur. Araştırmanın bir başka bulgusu, İnternete ilişkin metaforlar kategorilere ayrılıp incelendiğinde en çok yığılmanın “İhtiyaç Olan İnternet” ve “Bilgi Kaynağı Olan İnternet” kategorilerindedir.

Bunun yanı sıra en az metafor içeren kategori ise “İletişim Aracı Olan İnternet” kategorisi olduğu belirlenmiştir.

Araştırma sonucunda, ortalamanın üzerinde üretilen metaforlara göre; Ortaöğretim öğrencileri interneti; hayatımız için bir ihtiyaç olduğu ve bilgi edinme kaynağı olarak gördükleri tespit edilmiştir.

proje raporu için mail atmanız yeterli

Anahtar Kelimeler: İnternet, Metafor, Ortaöğretim öğrencisi, Uşak, Algı.

Administrator hakkında 234 makale
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*