ALGORİTMA SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

algoritma; bir problemin çözümünü adım adım komutlar ile anlatan çözüm yoludur.

Her algoritmanın ilk adımı Başla dır. ve son adımı bitir,bitiş,çıkış gibi bitirme kelimeleridir.
Algoritma kesin net cümleler içermelidir.
İhtimalli, olasıklı cümleler kullanılmaz.
Her algoritma mutlaka bitirilmelidir.

örnekler:

Makarnanın yapılışını anlatan programın algoritmasını yapınız

Adım1:başla
Adım2:tenceryi ocağa koy
Adım3:tecereye suyu ekle
Adım4:su kaynayınca makarnaya ekle
Adım5:tuz ilave et
Adım6:sosu yap
Adım7:bitir/bitiş/çıkış

Örn:Girilen iki adet sayının toplamını ekrana yazdıran progmraın algoritması tasarlayınız?

A1:başla
A2:birinci sayıyı al(s1)
A3:ikinci sayıyı al(s2)
A4:birinci sayı ile ikinci sayıyı topla(t=s1+s2)
A5:toplamı ekrana yazdır(t)
A6:bitir

Örn: Girilen bir adet sayının pozitif mi negatif mi olduğunu ekrana yazdıran programın algoritması nedir?

Adım1:başla
Adım2:sayıyı al (s)
Adım3:eğer sayı>0 ise ekrana “Pozitif “yaz ve adım 6 ya git
Adım4:eğer sayı<0 ise ekrana “negatif” yaz ve adım 6 ya git Adım5: eğer sayı==0 ise ekrana “sıfır” yaz ve adım 6 ya git Adım6:bitir

Örn: Girilen iki adet sayıdan büyük olan sayıyı ekrana yazdıran programın algoritmasını yazdırınız?

A1:başla
A2:birinci sayıyı ve ikinci sayıyı al (s1,s2)
A3:eğer s1>s2 ise ekrana s1 yaz ve A6 ya git
A4:eğer s2>s1 ise ekrana s2 yaz ve A6 ya git
A5:eğer s1==s2 ise ekrana sayılar eşit yaz
A6:bitir

Örn: Girilen iki adet sayının ortalamasını yazdıran programın algoritmasını tasarlayınız.

A1:başla
A2:birinci sayıyı al(sayi1)
A3:ikinci sayıyı al(sayi2)
A4:birinci sayı ile ikinci sayıyı topla(t=sayi1+sayi2)
A5:toplamı ikiye bölerek ortalamayı bul (t/2)
A6:ortalamayı (t) ekrana yazdır
A7:bitir
2.çözüm
A1:başla
A2:birinci sayıyı al (x) ve ikinci sayıyı al (y)
A3:iki sayının ortalamasını bul(ort=(x+y)/2)
A4:ortalamayı yaz(ort)
A5:bitir

Örn: Kullanıcıdan alınan iki adet sınav notunun ortalaması bulup,ortalama 50 den küçükse kaldı; 50 ye eşit veya büyükse geçti yazdıran programın algoritmasını yazdırınız.

Adım1:başla
Adım2:birinci ve ikinci sınav notlarını al (not1,not2)
Adım3:birinci ve ikinci sınav notlarını toplayıp ikiye böl(ort=(not1+not2)/2)
Adım4:eğer ort<50 ise ekrana “kaldı” yazdır ve Adım 6 ya git Adım5:değilse “geçti” yazdır Adım6: bitir

Örn:
Ekrana “merhaba Dünya” yazan programın algoritmasını tasarlayınız?

Adım1:başla
Adım2: ekrana “merhaba dünya” yaz
Adım3:bitir

Örn:klavyeden ismini giren kişinin ismini ekrana yazdıran algoritmayı tasarlayınız.

Adım1:başla
Adım2:klavyeden isim al
Adım 3: ismi ekrana yazdır
Adım4:bitir

•Örn: kısa kenarı ve uzun kenarı kullanıcıdan alınan dikdörtgenin alanını hesaplayıp ekrana yazdıran progtmaın algoritmasını tasarlayınız?

Adım1:başla
Adım2:kısa kenarı al (kk)
Adım3:uzunkenarı al (uk)
Adım4:alan=kk*uk
Adım5: alan ı yazdır
Adım6:bitir

Örn:birinci ve ikinci sınav notları kullanıcından alınan öğrencinin not ortalamasını hesaplayıp eğer ortalama 50 den küçükse ekrana “Kaldı”, 50 ye eşit ve büyükse “geçti” yazdıran programın algoritmasını tasarlayınız?

Adım1:başla
Adım2:birinci sınav notunu al(s1)
Adım3:ikinci sınav notunu al(s2)
Adım4:birinci sınav notu ile ikinci sınav notunu toplayıp ikiye böl (ort=(s1+s2)/2)
Adım5:Eger ort<50 ise "kaldı" yazdır adım7ye git Adım6:değilse “geçti” yazdır Adım7:bitir

örn: kullanıcıdan alınan sayının negatif mi pozitif mi olduğunu ekrana yazdıran progrmaın algoıritmasını nedir?

Adım1:Başla
Adım2:sayıyı kullanıcıdan al(sayi)
Adım3: eğer sayi>0 ise “pozitif” yazdır ve adım7 ye git
Adım5:eğer sayi<0 ise "negatif" yazdır ve adım7 ye git Adım6:değilse "sıfır" yazdır Adım7:bitir

örn:
Klavyeden girilen 10 adet sayının toplamını ve ortalamasını bulan programın algoritmasını yazınız.

Adım1:başla
Adım2: sayac=0
Adım3: sayıyı al(sayi)
Adım4:sayac=sayac+1
Adım5:toplam=toplam+sayi
Adım6:eğer sayac<100ise adım3 ye git adım 7:ortalam=toplam/10 adım8:toplam ı ve ortalama yı yazdır adım9:bitir

Örn: Kullanıcıdan alınan devamsız gün sayısı 29 dan az ise “geçti” fazla ise “kaldı” yazan programın algoritması nedir?

Adım1:başla
Adım2:devamsız gün sayısı al(gun)
Adım3:Eğer gun>29 ise “kaldı” yazdır ve adım5 e git
Adım4: değilse “geçti” yazdır
Adım5:bitir

Örn: 10 den 500 ye kadar olanlardan 8 e bölünenleri yazdıran programın algoritmasını tasarlayınız.

Adım1:Başla
Adım2:sayac=10
Adım3:eğer sayac mod 8==0 ise sayac yazdır
Adım4:sayac=sayac+1
Adım5:eğer sayac<500 ise adım 3 git Adım6:bitir

Örn: 1-100 e kadar olan sayıları listeleyen programın algoritması nedir?

adım1:Başla
adım2:sayac=1
adım3:sayac ı yazdır
adım4:sayac=sayac+1
adım5:eğer sayac<100 ise adım 3 e git adım6:bitir

Örn:1-100 arasındaki sayıların toplamını yazdıran programın algoritması nedir?

adım1:başla
adım2:sayac=1
adım3:toplam=0
adım4:toplam=toplam+sayac
adım5:sayac=sayac+1
adım6:eğer sayac<100 ise adım4 e git adım7:toplam ı yazdır adım8:bitir

Örn:1-100 arasındaki sayılardan 5 e bölünenleri listeyen programın algoritmasını tasarlayınız?

adım1:başla
adım2:sayac=1
adım3:eğer sayac mod 5 ==0 ise sayac ı yazdır
adım4:sayac=sayac+1
adım5:eğer sayac<100 ise adım3 e git adım6:bitir

Örn:1-100 arasındaki sayılardan 3 ve 5 e bölünenleri listeleyen programın algoritmasını tasarlayınız

adım1:Başla
adım2:sayac=1
adım3:eğer sayac mod 3 ==0 ve sayac mod 5 ==0 ise sayac ı yazdır
adım4:sayac=sayac+1
adım5:eğer sayac<100 ise adım3 e git adım6:bitir

Örn:1-100 arasındaki sayılardan 3 ve 5 e bölünenlerin toplamını yazdıran programın algoritmasını yazınız.

adım1:başla
adım2:sayac=1
adım3:toplam=0
adım4:eğer sayac mod 3 ==0 ve sayac mod 5 ==0 ise toplam=toplam+sayac
adım5:sayac=sayac+1
adım6:eğer sayac<100 ise adım3 e git adım7:toplam'ı yazdır adım8:bitir

Administrator hakkında 242 makale
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

1 geri izleme / bildirim

  1. Akış diyagramı nedir? Soruları ve çözümleri | Bilişim Paylaşım

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*